Zakat Salah Satu Dari Rukun Islam

Zakat Salah Satu Dari Rukun Islam

Zakat Salah Satu Dari Rukun Islam – Zakat Salah Satu Dari Rukun Islam Dalam hadits, Rosululloh SAW bersabda :

“ bahwa rukun islam ada 5, yaitu Pengakuan terhadap kalimah Thayyibah (Syahadatain), shalat, zakat, puasa dan haji.

Sebuah hadits dinyatakan bahwa Alloh SWT tidak menerima shalat seseorang yang tidak menunaikan zakat. Sebab dalam Al-Quran, Alloh SWT memerintahkan untuk menunaikan zakat beserta dengan perintah untuk mendirikan sholat. Para ulama berpendapat, seseorang yang mengingkari salah satu dari keduanya adalah kafir. Kelima rukun islam ini merupakan ibadah yang paling penting dalam islam. Inilah yang merupakan tiang-tiang islam.

Sholat merupakan jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akherat disisi Alloh SWT dan zakat adalah penyempurnanya, Alloh SWT berfirman,

“ Keluarkanlah sebagian kecil dari pemberian-Ku, Yaitu sebanyak dua setengah persen kepada fakir miskin yang menyebut nama-Ku”.

Yang demikian itu merupakan tanda syukur atas pemberian Alloh SWT. Hal ini bisa di mengerti sesuai dengan fitrah manusia dan etika di kalangan kerajaan atau bangsawan, yaitu apabila seseorang menerima pemberian dari raja, dia akan memberi sedikit daripadanya kepada mereka yang berhidmat di istana.

Di mana saja terdapat perintah sholat, maka diiringi dengan perintah zakat. Sebagaimana dalam firman Alloh mengenai zakat :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku “. (Al-Baqarah 43).

Yang dimaksud ialah shalat berjama’ah dan dapat pula diartikan Tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

incoming search terms :

rukun islam ada 5
rukun islam dan penjelasannya
rukun islam 5 perkara
rukun islam ke 3
urutan rukun islam
rukun islam yang pertama
urutan rukun islam yang benar
urutan 5 rukun islam